Vårt parti

Politiken ska blicka framåt. Den ska alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Vi är den politiska kraft som bäst förstår - och som steg för steg - kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag!

Socialdemokraterna i Lund, eller Lunds Arbetarekommun som organisationen formellt heter, bildades 1901.

Styrdokument

Grundstadgar för Socialdemokratiska arbetarepartiet

Tilläggsstadgar för Lunds arbetarekommun

Jämställdhetsplan Lunds arbetarekommun

facebook Twitter Email