Vårt parti

Politiken ska blicka framåt. Den ska alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Vi är den politiska kraft som bäst förstår - och som steg för steg - kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag!

Socialdemokraterna i Lund, eller Lunds Arbetarekommun som organisationen formellt heter, bildades 1901.

Styrdokument

Grundstadgar för Socialdemokratiska Arbetarepartiet

Tilläggsstadgar för Lunds Arbetarekommun

Jämställdhetsplan Lunds Arbetarekommun

Arbetsordning för s-ledamöter i kommunfullmäktige

Arbetsordning för s-ledamöter och i styrelser och nämnder

Sommarkampanj

SommarkampanjKlara Strandberg
Sommarens aktiviteter är i kopplade till aktiviteter som sker runt om i vår fina kommun. Mycket kring Sommarlund, men också Visfestivalen och våra bad. Flera av oss planerar att gå på konserter, och kampanja lite före. Eller ta ett bad, och dela ut material innan. Sommarkampanjen är ett utmärkt tillfälle att kombinera sommar med kampanj helt enkelt!
Här är alla aktiviteter som för tillfället finns planerade under sommaren. Anmäl dig gärna i förväg till Klara på klara.twete@gmail.com så blir det lättare att planera! Följ gärna vår facebooksida för mer direkt information! Juni måndag 25 juni Genarp, vattenmöllan 19.15-20.00 Sommarlund-gitarr i solnedgången, samling vid Ekevallens parkering onsdag 27 juni Södra Sandby, träffpunkt fästan 09.30-10.30 Sommarlund-trumattack, samling på parkeringen fredag 29 juni Genarp, biblioteket 09.30-10.30 Sommarlund-trumattack, samling på ...
...Läs mer

Nu formar vi laget!

Valberedningen för listor och gruppledare (stora valberedningen) har nu kommit med sitt förslag
Valberedningen för listor och gruppledare består, förutom av ett arbetsutskott också av representanter från alla S-föreningar, arbetarkommunens styrelse, fackliga utskottet, kommunfullmäktigegruppen och regionfullmäktigegruppen. Tillsammans har valberedningen fastställt ett förstag på valsedel till kommunfullmäktige. Valberedningens arbetsutskott har i förslaget uppdraget att komplettera vakanta platser. Gruppledare och valsedel fastställs på Socialdemokraterna i Lunds årsmöte av dess medlemmar. Valberedningens förslag till kommunfullmäktigelista 1. ...
...Läs mer

@metoo – i maktens korridorer

@metoo – i maktens korridorer-
För oss socialdemokraterna gäller nolltolerans mot sexuella trakasserier och sexism. Samtidigt är vi som politiskt parti på inga sätt vaccinerade mot den här typen av beteenden. På alla nivåer i organisationen arbetar vi för att skapa hållbara strukturer och vi vill gärna att du berättar om du har upplevelser som du tycker är olämpliga så att vi kan vidta åtgärder.
Vi uppmannar till att uprätta en polisanmälan i de fall brott begåtts. Om du vill ha stöd kan även det fås via de olika kontakterna nedan. Det finns flera sätt att kontakta Socialdemokraterna. I Lund kan du kontakta vår ordförande i arbetarekommunen Anna-Lena Hogerud. Anna-Lena kontaktar du på anna-lena.hogerud@skane.se På distriktsnivå kan du kontakta Petra Berquist som är ombudsman. Hon ...
...Läs mer

Socialdemokraterna i Lunds nomineringar till riksdag och region

Socialdemokraterna i Lunds nomineringar till riksdag och regionRiksdagen & Per Wilkens
På måndagskvällens medlemsmöte beslutade Socialdemokraterna i Lund om nomineringar till riksdag och region. Flera av personerna som nu nomineras har redan idag tunga förtroendeuppdrag, andra är nya krafter och tillsammans kommer de representera Lundaborna väl. Lunds nomineringar skickas nu vidare för att behandlas inom valkretsarna. 
Till riksdagen beslutade medlemmarna att nominera, i följande ordning: Morgan Johansson Elin Gustafsson Ali Ismail Eleni Rezaii Liakou Till regionen beslutade medlemmarna att nominera, i följande ordning: Anna-Lena Hogerud Mattias Olsson Klara Twete Andreas Brodin Jeanette Olsson Vlasta Sabljak Ann-Louise Levau Ann-Margreth Olsson Nu går arbetet vidare i Skåne läns södra valkrets för riksdagslistan och mellankretsen i Skåne för regionlistan. De slutgiltiga listorna beslutas på Skånes Socialdemokratiska partidistrikts valkonferens ...
...Läs mer

Nomineringsstopp

Nomineringar till: 24 november 2018 Nomineringsstopp av ombud till partidistriktets valkonferens. 11 januari 2018 Nomineringsstopp till partidistriktets styrelse och ombud till partidistriktskongressen samt sista dag att lämna in motioner till partidistriktskongressen. 28 januari 2018 Nomineringsstopp för kommunfullmäktige samt gruppledare. 16 februari 2018 Sista dag att lämna in motioner till årsmötet. 3 mars 2018  Nomineringsstopp till arbetarekommunens styrelse samt valberedningen för nämnder ...
...Läs mer

Valledning 2018

Valledning 2018-
När Socialdemokraterna i Lunds styrelse samlades i Per Albin Hanssons födelsehem lades grunden för den kommande valrörelsen.
Under styrelsens sammanträde den 19 augusti utsågs en valledning och en redaktionskommitté för valet 2018. Valledningen har ett övergripande ansvar för Socialdemokraterna i Lunds valrörelse och består av totalt elva personer. Redaktionskommittén är ansvariga för att ta fram ett förslag på vårt kommunalpolitiska handlingsprogram. Detta kommer sedan att beslutas om på årsmötet i mars. Valledningen består ...
...Läs mer

Demonstrera på Första maj!

Demonstrera på Första maj!-
Första maj är arbetarrörelsens högtidsdag, och har firats sedan 1890. I år samlas vi i Lund på Stortorget under parollen Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas. Vi demonstrerar, ledda av fanborgen och Lundablåsare, genom centrala Lund tillbaka till Stortorget där vi lyssnar på tal. Huvudtalare är Philip Botström som är ordförande för SSU.
Socialdemokraterna i Lund samlas tillsammans med LO, SSU Frihet och Lunds Socialdemokratiska studentklubb (LSSK) för att fira Första maj. Tillsammans är vi starka! 11.00 Samling på Stortorget 11.30 Avmarsch ca. 12.15 Tal Talare Lina Olsson, ordförande SSU Frihet Elin Gustafsson, kommunalråd Anna-Lena Hogerud, ordförande Socialdemokraterna Lund Huvudtalare Philip Botström, ordförande SSU Första maj-märke kommer finnas att köpa på plats för 40 kronor i kontanter. Visa gärna ...
...Läs mer

Partikongress

Socialdemokraterna har partikongress vart annat år. Partikongressen är det Socialdemokratiska Arbetarepartiets högsta beslutande organ och de beslut som tas på kongressen är det som styr partiets verksamhet. 8-12 april är det Partikongress i Göteborg. Lund har tre ombud på kongressen, Anna-Lena Hogerud, Anders Almgren och Björn Abelson. Ersättare är Alma Carlsson. De tre ombuden från Lund ...
...Läs mer

Anna-Lena Hogerud – nyvald ordförande för Socialdemokraterna i Lund

Anna-Lena Hogerud - nyvald ordförande för Socialdemokraterna i Lund Per Wilkens
Anna-Lena Hogerud efterträdde på årsmötet 25 mars 2017 Björn Abelson som ordförande för Socialdemokraterna i Lund. Anna-Lena är till vardags förtroendevald, och är regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.
Anna-Lena Hogerud har en lång bakgrund i Socialdemokraterna. Hon började i SSU i Varberg 1992, och när hon flyttade till Lund för att studera juridik gick hon med i LSSK och blev aktiv i Socialdemokraterna i Lund. Anna-Lena har tidigare varit kommunalråd i opposition i Lund och bland annat arbetat med utbildningsfrågor. Idag jobbar hon ...
...Läs mer

Socialdemokraterna i Lund – årsmöte

Socialdemokraterna i Lund - årsmöte
Den 25 mars kl. 9 håller Socialdemokraterna i Lund årsmöte på Järnåkraskolan. Handlingar finns på plats. Det går också att läsa handlingarna via länken: Årsmöteshandlingar 2017
...Läs mer

facebook Twitter Email