Utskott

Vi har utskott som gör olika saker. Ledamöterna i utskotten väljs på årsmötet.

Fackliga utskottet 

Informationsutskottet

Pensionärsutskottet

Studie- och idépolitiska utskottet

facebook Twitter Email