Fackliga utskottet

Utskottet för facklig-politisk samverkan med bl.a. LO

Ordförande
Ann-Louise Levau

Ledamöter
Rune Granqvist

Margita Malmros

Preben Widerberg

Johan Mårtensson

Basile Antoniou

Jonathan Nordqvist

Tesfom Solomon

facebook Twitter Email