Fackliga utskottet

Fackliga utskottet anordnar aktiviteter som har anknytning till fackliga frågor och ansvarar för facklig-politiska samverkan.

Ordförande
Ann-Louise Levau

  • Ledamöter
  • Margita Malmros
  • Preben Widerberg
  • Katarina Lundgren
  • Basile Antoniou
  • Viveca Andrén
  • Tesfom Solomon
facebook Twitter Email