Studie- och idépolitiska utskottet

Studie- och idépolitiska utskottet ansvarar för att arrangera studier för Socialdemokraterna i Lunds medlemmar. Det kan bland annat vara i form av studiecirklar, kursdagar och föreläsningar. Har du tips eller idéer på vad utskottet borde göra? Hör av dig till utskottets ordförande!

Ordförande
Daniel Fatemi
e-post: fatemidaniel@gmail.com

  • Ledamöter
  • Per Almén
  • Mats Nilsson
  • My Lilja
  • Adonay Kidane

facebook Twitter Email